Konsortiet

 

COHERENT udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem forskere, kommuner, beredskab, myndigheder og virksomheder.

Projektpartnerne bygger videre på mange års erfaringer med bl.a. oversvømmelsesmodeller, skadesopgørelser og styrkelse af myndigheder og lokalsamfunds parathed. Virksomhedspartnere bidrager med praktiske løsninger til at imødegå katastrofer i form af planlægning og teknologier.

Faktiske case-studier fra Aabenraa, Ringkøbing-Skjern og Skive kommuner sikrer, at projektet bliver konfronteret med konkrete brugerbehov. Derudover afdækkes forskelligartede problemstillinger i Østersøen, ved Vesterhavet og i fjorde.

Erfaringerne og forretningsudviklingen skal også ud over Danmarks grænser. Derfor inkluderer projektet også et forskerhold samt et case-studie fra Tyskland.

Projektledelsen:

Danmarks Tekniske Universitet - DTU Management Engineering 
DTU forskergruppen fra Climate Change and Sustainable Development (Management Engineering) udfører multidisciplinær forskning indenfor climate change (tilpasning og klimafysik), klimafysik, hydrologi, økonomi, energi og bæredygtige løsninger. Nuværende projekter inkluderer bl.a.: EU H2020 MARCO (analyzing the market for climate services in a climate-resilient and low-carbon society), EU H2020 Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment (med fokus på forsikringsbranchen) og EU H2020 REEEM (Climate change impacts on the energy system - transitions to a low-carbon society).

Læs mere om DTUs rolle i og forventninger til projektet her .

Projektpartnere:

DHI
DHI er en GTS institution, som udfører forskning og konsulentarbejde indenfor vand, kyster, miljø og helbred. DHIs aktiviteter kombinerer forskning med avancerede softwareværktøjer og teknologier. DHI har arbejdet i mere end 140 lande og solgt software til mere end 100 lande. Nuværende projekter inkluderer bl.a.: EU H2020 PEARL (risk management strategies for coastal communities against extreme hydro-meteorological events), MUDP VARSKO (early warning systems of coastal flooding in urban areas), Nordic Center of Excellence EmbIA (data assimilation for environmental and climate forecasting), WSC (Innovation Fund Denmark; integration of sensor networks and numerical urban flow models) foruden konsulentarbejde.
Læs mere om DHIs rolle i og forventninger til projektet her.

Kystdirektoratet
Kystdirektoratet varetager opgaver indenfor bl.a. kystbeskyttelse, miljø og stormvarsling i kystzonen og er en enhed under Naturstyrelsen (Miljø og Fødevareministeriet). Nuværende projekter inkluderer bl.a.: BWN - Building With Nature, FAIR (Flood infrAstructure asset management and Investment in Renovation, adaptation and maintenance), FRAMES (Flood Resilient Areas by Multi-LayEred Safety) etc.
Læs mere om Kystdirektoratets rolle i og forventninger til projektet her.

Smith Innovation

Smith Innovation er en konsulentvirksomhed med fokus på forskning og udvikling indenfor vand og byggeri. Ydelserne inkluderer økonomi og mere sociale emner med fokus på ’beslutningsstøtte-infrastruktur’ og netværk i modsætning til fysiske/software- infrastrukturer til håndtering af bruger- og politiske aspekter af eksempelvis vandforvaltning og klimaspørgsmål. Nuværende projekter inkluderer bl.a.: EU H2020 MARCO (MArket Research for a Climate services Observatory), KYST+ (erfaringsnetværk for klimatilpasning til havvandsstigninger i danske kyst- og fjordkommuner) og Klimaspring (Realdania-kampagne der støtter kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand).
Læs mere om Smiths rolle i og forventninger til projektet her

Projektets konsortium består derudover af:

DMI - Læs mere om DMIs rolle i og forventninger til projektet her.

Environment Solutions - Læs mere om Environment Solutions’ rolle i og forventninger til projektet her.

HZG - Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH - Læs mere om HZGs rolle i og forventninger til projektet her.

Stormflodssikring - Læs mere om Stormflodssikrings rolle i og forventninger til projektet her.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering - Læs mere om SDFEs rolle i og forventninger til projektet her.

Ringkøbing-Skjern Kommune - Læs mere om Ringkøbing-Skjern Kommunes rolle i og forventninger til projektet her.

Skive Kommune - Læs mere om Skive Kommunes rolle i og forventninger til projektet her.

Aabenraa Kommune - Læs mere om Aabenraa Kommunes rolle i og forventninger til projektet her.