DHIHvorfor er I med i COHERENT?

DHI er som Godkendt Teknologisk Service (GTS) institut forpligtet til at udvikle den nyeste viden indenfor vores fagområde. DHI udvikler og servicerer det danske samfund og rådgivere med viden og værktøjer til at analysere, forudsige og/eller styre vandtekniske problemstillinger. Dette sker bl.a. via DHI’s MIKE modelleringssystem, beslutningsstøttesystemer og online varslingssystemer.

På grund af et globalt stigende havspejl og forandringer af vind og vejrforhold vil oversvømmelse fra havet, floder/åer og skybrud blive et større og større problem for kystnære byer, hvor infrastruktur, virksomheder og boliger potentielt vil blive skadet af ekstreme storm- og regnhændelser. DHI ønsker at udvikle værktøjer, der kan hjælpe rådgivere, kommuner og forsyningsselskaber med at klimasikre både konkrete værdier og værdifulde funktioner i byen.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?


DHI opbygger en fælles IT-ramme for projektet, hvor kombinationen af klimaviden og meteorologiske data – sammen med DHI’s oversvømmelsesmodeller – giver mulighed for at estimere oversvømmelseskort som basis for beregning af økonomiske tab af værdi. F.eks. ved direkte skader eller anden afledt værditab.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?

IT-systemet vil efter projektet i en eller anden form komme til at indgå i DHI’s software portefølje for beslutningsstøtteværktøjer. Dette vil rådgivere eller kommuner med fordel kunne bruge til at planlægge og løse større eller mindre opgaver i forbindelse med klimatilpasning af byen (overfor en kombination af mange oversvømmelseskilder).

IT-systemet vil kunne benyttes til at estimere hvilken økonomisk (og menneskelig) risikoreduktion, man vil kunne opnå ved forskellige oversvømmelsesbeskyttende foranstaltninger såsom diger, sluser og pumper – og hjælpe beredskabet til at optimere deres planer for aktioner under oversvømmelseshændelser.