DMIHvorfor er I med i COHERENT?

DMI med i COHERENT, fordi projektet spiller sammen med DMI’s myndighedsrolle indenfor klima og hav. Projektet er et skridt på vejen i udviklingen fra en fare-baseret varsling for stormflod og kraftig nedbør til en risikobaseret varsling, hvor vi ikke kun varsler f.eks. hvor højt vandet kommer til at stå i havnen, men også hvordan samfundet kan blive påvirket. Ikke mindst i et fremtidigt klima. Desuden er netværksdannelsen mellem myndigheder, kommuner og private aktører meget vigtig for os.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?

DMI bidrager med viden og data om stormfloder og klimaforandringer.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?


Vi forventer, at projektet kan skabe værdi ved at bidrage til bedre scenarier for og varsling af fremtidens stormfloder og kraftige regn.