Forside

Nyt model- og datasystem skal give bedre grundlag for at begrænse skader ved oversvømmelser i kystområder


Der er store omkostninger på spil for både borgere, natur og samfund, når storme truer de danske kystområder.

COHERENT er et tværfagligt forsknings- og innovationsprojekt, der udvikler ny viden og løsninger til at integrere katastrofeberedskab og klimatilpasning for en bedre risikohåndtering i kystområder.


COHERENT skal føre til en styrket indsats mod oversvømmelser ved kyster. Det skal afhjælpe de store tab, som oversvømmelserne medfører. Samtidig skal det skabe nye forretningsmuligheder, hvor danske kompetencer og løsninger til kystbeskyttelse og risikostyring kan føres videre ud i resten af verden.

Læs mere om projektet.

COHERENT udvikles i et samarbejde mellem forskere, kommuner, beredskab, myndigheder og en række mindre virksomheder.

Læs mere om konsortiet.

COHERENT er støttet af Innovationsfonden.