Environment Solutions


Hvorfor er I med i COHERENT?


Environment Solutions ApS er en dansk virksomhed, som udvikler og producerer omkostningseffektive løsninger til primært oversvømmelsesbeskyttelse. Virksomhedens watertubes (NoFloods Barriers) er gennem de sidste 15 år solgt i hhv. Europa, Asien og Nordamerika. I Danmark primært anvendt med stor succes under de seneste mange stormfloder.
COHERENT er i stor grad fokuseret omring stormflodsproblematikken og de potentielle ødelæggelser ved kystnære områder. Environment Solutions er motiveret omkring den tværorganisatoriske og tværfunktionelle tilgang til løsning af stormflodsproblematikken i projektet, hvor man har samlet stærke partnere fra hhv. forskningsmiljøet, IT og konsulentsiden samt kommune og kundesegmentet.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?

Environment Solutions bidrager med praktisk viden og konkrete løsninger til at sikre mennesker, kritisk infrastruktur og miljø mod ødelæggelser fra stormfloder. Alene i Danmark er løsningen anvendt på mere ed 20 lokationer og har udlagt mere end 10 kilometer mobil barriere, som år efter år har skabt værdi i kritiske situationer. Environment Solutions ønsker at bidrage med sin viden, som dels går fra analyse, planlægning, eksekvering og post hændelsesforløbet.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?

Baseret på praktisk erfaring fra ind- og udland, samt konkrete, realistiske og implementerbare løsninger, forventer vi i fællesskab med projektteamet at kunne bidrage med nye løsninger, som kan reducere den potentielle skade ved fremtidige stormfloder.
Internt forventer vi at opnå bedre forståelse og indsigt i håndtering af og arbejdet med samme problemstilling i øvrige organisationer. En indsigt, som vi forventer at kunne anvende, når vi i øvrige markeder er i dialog med forskellige partnere og kundesegmenter til reduktion af skader ved oversvømmelse.