Aabenraa Kommune


Hvorfor er I med i COHERENT?

Aabenraa Kommune er med i projektet, fordi vi gerne vil udvikle området og blive bedre til at finde de rigtige løsninger til den rigtige økonomi. Vi håber også at kunne få gavn af analysen af Aabenraa og opstillingen af modeller samt at det kan bidrage til den næste risikostyringsplan (Aabenraa er et af de 10 udpegede områder i Danmark i henhold til oversvømmelsesdirektivet).

Hvad bidrager I konkret med i projektet?

Da Aabenraa Kommune igennem lang tid har arbejdet med oversvømmelsesspørgsmålet, har vi en del erfaring og en del materialer og undersøgelser, vi kan stille til rådighed. Vi synes det er omlagt, at DHI sammen med DTU opstiller den ”totale MIKE model” med Aabenraa by med opland som udgangspunkt. Men vi vil også gerne bidrage med andre perspektiver i COHERENT projektet. F.eks. hvordan man måler og værdisætter skader i et bredt perspektiv, hvordan man varsler, hvordan vigtig ”trafik” holdes i gang, hvordan befolkningen og institutioner involveres osv.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?

Større gennemskuelighed, bedre vurderinger og beslutninger samt redskaber og værktøjer til at finde de bedste løsninger på problemstillingerne. Endvidere kunne COHERENT også komme andre lande til gavn og blive en eksportmulighed for Danmark.