Om projektet

 

Integreret tilgang til risikohåndtering


COHERENT er et tværfagligt forsknings- og innovationsprojekt, der udvikler ny viden og løsninger til at integrere katastrofeberedskab og klimatilpasning for en bedre risikohåndtering i kystområder.

Formålet med COHERENT er at udvikle et nyt model- og datasystem, der skal give bedre grundlag for at håndtere oversvømmelser fra hav og afstrømning fra opland.

Værktøj til kommuner

Som et konkret værktøj til oversvømmelsesberørte kommuner skal platformen understøtte katastrofeberedskab og klimatilpasning ved at integrere flere forskellige indsatser til planlægning og effektiv handling i forbindelse med oversvømmelser. Dette ved at kombinere viden om vejr og vandstand med estimeringer af skadesomkostninger og guidelines til risikostyring.

Fokus på borgere, værdier og begrænsning af skader


En styrket og integreret tilgang til risikohåndtering kan afhjælpe de store tab, som oversvømmelser medfører for borgere, natur og bygninger. Samtidig kan det skabe nye forretningsmuligheder, hvor danske kompetencer og løsninger kan føres videre ud i resten af verden.

• COHERENT drives af konkrete udfordringer med oversvømmelser i Aabenraa, Ringkøbing-Skjern og Skrive kommuner.

• COHERENT understøtter katastrofeberedskab og klimatilpasning i kystområder gennem tværfaglig forskning og innovation.

• COHERENT udvikler et konkret værktøj til at håndtere og sikre mod oversvømmelser fra hav og å.

• COHERENT styrker Danmarks konkurrenceposition inden for planlægning af indsatser mod oversvømmelser i kystområder.

Projektstøtte:

COHERENT er støttet af Innovationsfonden med en investering på 10 mio. kr.

Projektøkonomi:

Samlet budget: 15 mio. kr.

Projektperiode:

COHERENT et er 3-årigt projekt fra 2017-2020

Download 1-sides beskrivelse af COHERENT (pdf)