Smith Innovation


Hvorfor er I med i COHERENT?


Smith har gennem en årrække opbygget en ekspertise inden for klimatilpasning. Indledningsvist med særligt fokus på skybrudssikring og sidenhen i relation til havvandsstigning og kystsikring. Som rådgivningsvirksomhed har vi bistået både kommuner, forsyninger og virksomheder med hhv. at udvikle, implementere og kommercialisere løsninger til klimatilpasning baseret på en tilgang, der fremmer systemleverancer og bygger på tværfagligt udviklingssamarbejde.
Hvor skybrudssikring mod oversvømmelser i byområderne er godt i gang med at blive implementeret i landets kommuner, ser vi problemerne med oversvømmelser ved kysterne som et område, hvor der mangler viden og værktøjer til at initiere, planlægge og gennemføre de fornødne indsatser.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?

Smiths primære opgaver i projektet er at sikre, at udviklingen af platformen bliver brugerdrevet. Det vil sige at oversætte kommunernes behov til en række kravsspecifikationer for platformen og facilitere samspillet i mellem aktørerne.
Derudover skal vi bidrage til udviklingen af de supplerende guidelines og andre ikke-tekniske værktøjer, hvilket indebærer at oversætte de forskellige udviklingsprocesser i kommunerne til en generel proces. Vi står desuden for kommunikationsaktiviteter i projektet.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?

COHERENT’s værdi ligger i projektets fokus på den helhedsorienterede indsats.