Kystdirektoratet


Hvorfor er I med i COHERENT?

Som statslig myndighed i forhold til kysterosion og -oversvømmelse har Kystdirektoratet altid haft stort fokus på samspillet mellem naturprocesser og samfundsinteresser og på de udfordringer, det giver.

Ekstreme hændelser som stormfloder og monsterregn skal vi forstå bedre og formå at forberede os på – også når det gælder klimaændringer. Risikoen kan vi ikke fjerne helt, men gennem samarbejde på tværs kan der arbejdes målrettet med at italesætte udfordringer og søge løsninger til at minimere denne risiko.

Som ansvarlig for implementeringen af oversvømmelsesloven, og som vejledende instans overfor borgere, kommuner mv., er det nødvendigt at forstå beslutningsprocesser hos aktører, der aktivt arbejder med fx oversvømmelsesbeskyttelse og planlægning for herigennem at træffe optimale, samfundsnyttige kort- og langsigtede valg i håndtering af oversvømmelse.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?

Kystdirektoratet har fokus på synergi i arbejdet med oversvømmelse og på at binde aktørerne sammen for derigennem at minimere risici. Vi bidrager til, at arbejdet med oversvømmelser og klimaændringer er en integreret del af kommunal planlægning og en opgave, som alle – borgere, virksomheder, myndigheder mv., tager aktiv del i og ansvar for.

Hvilket værdi forventer I projektet skal skabe?

COHERENT skaber overblik over udfordringerne, og der skabes større sammenhængskraft i håndtering af oversvømmelser; viden der, med udgangspunkt i de involverede kommuner og de udviklede redskaber, efterfølgende kan anvendes bredt i samfundet.