Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering


Hvorfor er I med i COHERENT?

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har en interesse i, at Danmarks Højdemodel (DHM) samt afledte data kommer i spil, og det forventes, at der ligger mulige effektiviseringer i arbejdet med ajourføring af især de hydrologiske produkter. SDFE støtter derfor op om udviklingsarbejde på både anvendelse og arbejdsgange i forbindelse med DHM.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?

SDFE besidder værdifuld know-how om tilblivelse, kvalitet og anvendelse af DHM og de afledte hydrologiske produkter samt andre af styrelsens data. SDFE kan derfor rådgive om potentialer og begrænsninger i data samt deres anvendelse.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?

SDFE forventer på kort sigt ikke effektiviseringsgevinster, men det er for styrelsen klart, at mere effektive måder at arbejde med højdedata samt hydrologi med tiden vil føre til billigere og bedre produkter.