DTU Management EngineeringHvorfor er I med i COHERENT?


DTU leder COHERENT projektet. Vi bidrager med at lede udviklingen af det samlede system, hvor risikoen for oversvømmelser ved kyster vurderes, omkostninger opgøres og tekniske og menneskelige imødegåelsestiltag kan vurderes og planlægges.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?


Vores specielle områder er beregninger af oversvømmelsesbidrag fra vandløb i oplandet til kystområderne samt opgørelse af skadesomkostninger ved oversvømmelser af bygninger, trafik, industri, hospitaler, kultur m.m.

Særlige nye forskningsbidrag er den modelbaserede integrerede tilgang til oversvømmelsesproblematikker og udviklingen af dynamiske opgørelser af skadesomkostninger ved oversvømmelser, hvor vi tager højde for tekniske tiltag til klimatilpasning og mennesker samt samfundets evne til at reagere.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?

Af projektets nytte kan vi fremhæve:

• Mere præcise opgørelser af hvor vandet kommer, og hvor hyppigt det kommer.
• Viden om skader og imødegåelse.
• Tæt samarbejde med kommunerne om strategi og planlægning – en ’trykkogning’ af modeller og forskningsresultaternes relevans.
• Styrkelse af Danmarks kompetencer ift. en brændende platform i Europa og internationalt – oversvømmelser ved kyster.
• Et værktøj til brug ved oversvømmelses- og stormskadevurderinger.