Skive Kommune


Hvorfor er I med i COHERENT?

Ikke alene er der behov for at arbejde aktivt med at sikre kommunen mod fremtidens klimahændelser, hvad enten det er stormfloder, grundvandsstigninger eller skybrud, der er også et stort behov for at sammentænke de forskellige områder og måden vi håndterer risikoen derfra.

Skive Kommune har engageret sig i COHERENT-projektet, da vi har et behov for at se på en tværfaglig tilgang til at arbejde med klimatilpasning. Skive Kommune håber med projektet at kunne få et digitalt værktøj, der integrerer flere forskellige indsatser til hjælp med planlægningen og handling i forbindelse med fremtidens klimahændelser.

Hvad bidrager I konkret med i projektet?

Skive Kommunes tilgang til projektet er at få klimasikring og risikohåndteringen bedre integreret i den daglige, fysiske planlægning af kommunen. Skive Kommune bidrager med viden om fysisk planlægning af en by, der er truet på flere forskellige klimafronter, herunder oversvømmelse fra både fjord, grundvand og å.

Skive Kommune deler i projektet viden og praktisk erfaring med at planlægge for udvikling af en by med mange lokale interesser, investeringer og ejerforhold, samtidig med at skulle sikre den brede befolkning mod klimahændelser og arbejde for en smukkere og bedre by.

Hvilken værdi forventer I projektet kan skabe?


Der er håbet, at COHERENT kan bidrage til en lettere beslutningsproces, hvor kommunen som helhed opnår en gevinst ved at sikre os mod fremtidens klimahændelser. Det er håbet, at projektet kan understøtte de beslutninger, der skal træffes for at skabe en smukkere og mere indbydende kommune, samtidig med at vi får løst konkrete klimaproblematikker.

Skive Kommune forventer, at den digitale platform, som resultat af COHERENT, skal være med til at sikre en nemmere sagsbehandling internt i kommunen og være med til at sikre en tværfaglighed i alle beslutninger på klimaområdet, herunder også integrering af katastrofeberedskabet og forsyningen.