Arbejdspakke 5

Formålet med arbejdspakke 5 er:

 • At udvikle et digitalt beslutningsstøtteværktøj (platform) for risikominimering af følgevirkninger af oversvømmelser. Platformen skal kunne tilgås af en kommune og anvendes for et udvalgt område, der er truet af oversvømmelse fra havsiden (evt. i kombination med andre kilder).

  Værktøjet skal kunne:
  o   Beregne og vise oversvømmelseskort, sandsynligheder 
       og økonomiske konsekvenser for a) enkelte hændelser
       og b) klima- og klimatilpasningsscenarier   
  o   Give brugeren mulighed for lave en (økonomisk) risiko-minimering 
       ved at indføre forskellige beskyttelsestiltag gennem 
       en brugerflade og beregne konsekvenserne af tiltagene i form af 
       oversvømmelseskort, sandsynligheder og tab

Parter involveret: DTU, DHI, Kystdirektoratet, DMI, Smith Innovation, Environment Solutions, Stormflodssikring, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Aabenraa Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Skive Kommune

Arbejdspakkeleder: Nils Drønen, R&D Program Manager, DHI