Arbejdspakke 1

Formålet med arbejdspakke 1 er:

  • At levere det statistiske grundlag for etablering af oversvømmelseskort for hver af de fire udvalgte casestudier.
    Det statistiske grundlag skal beskrive vandstandsniveauer, forløb og varighed for hændelser med en given returperiode.
    Grundlaget anvendes i den digitale platform til at etablere en oversvømmelsesdatabase.
  • At forsøge at finde et øvre vandstandsniveau (worst case), som i den statistiske beskrivelse vil angive niveauet,
    hvor en højre returperiode ikke længere vil medføre et forøget vandstandsniveau.

Parter involveret: DTU, DHI, Kystdirektoratet, DMI og HZG

Arbejdspakkeleder: Bo B. Christensen, Senior Engineer, DHI