Arbejdspakke 2

Formålet for arbejdspakke 2 er:

  • At levere en kvantitativ forståelse for den nutidige og fremtidige effekt af oversvømmelser fra kystnære byers bagland/opland samt kombinationen af events; når oversvømmelser fra havet kombineres med nedbørsinducerede oversvømmelser fra baglandet.

  • At levere oversvømmelsesscenarier fra ovenstående til arbejdspakke 4 for estimering af skadesomkostninger.

  • Analyser for fremtidige scenarier baseres på reelle (eller potentielle) byudviklings-/klimatilpasnings-tiltag fra hvert af de implicerede casestudier i tæt samarbejde med kommunerne og andre relevante aktører.

Parter involveret: DTU, DHI og Kystdirektoratet

Arbejdspakkeleder: Morten A. D. Larsen, Post Doc, DTU