Arbejdspakke 3

Formålet med arbejdspakke 3 er:

 • At afdække hvad der skal til for, at platformen efterfølgende kan bruges til at understøtte udvikling af integreret risikoplanlægning gennem:  
       - Kortlægning af eksisterende risikoopfattelser og håndtering
       - Udvikling af kravspecifikation til platformen
       - Udvikling og gennemførsel af initiativer til kapacitetsopbygning
       - Evaluering af tiltag
       - Udvikling af et eller flere værktøjer til at understøtte integreret
         risikoplanlægning som support til modeller i platformen
 • At udvikle metoder til måling af effekten af kapacitetsopbygning til arbejdspakke 4

Parter involveret: DTU, DHI, Kystdirektoratet, DMI, HZG, Smith Innovation, Environment Solutions, Stormflodssikring, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Aabenraa Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Skive Kommune

Arbejdspakkeleder: Carlo Sørensen, Senior kysttekniker, Kystdirektoratet