Femte COHERENT projektmøde

Femte COHERENT-projektmøde afholdt i Aabenraa

onsdag 04 dec 19
|

Projektmødet for alle projektpartnere blev afholdt i Aabenraa d. 4.-5. december 2019. 

Programmet for de to dage, som indeholdte spændende oplæg fra flere projektpartnere samt gruppearbejde og koordinering af videre arbejde, ses nedenfor: 

Onsdag den 4. December

 

10.30-11.00

Ankomst og kaffe og let morgenanretning

11.00-11.15

Introduktion om den generelle fremdrift I projektet og udfordringerne frem til afslutning om et år (Kirsten, DTU)

11.15-12.00

Indlæg fra kommunerne om udviklingen i deres egne aktiviteter med klimatilpasning

12.00-12:45

Frokost

12.45-14:45

Arbejde med DTU's model for skadesomkostninger inklusive gruppearbejde med beregninger for kommunerne (Kirsten, Per og Mads DTU).

14:45-15:00

Kaffe

15:00-15:45

Arbejde med DHI's model for klimascenarier, oversvømmelses of tilpasning, hvor testberegninger sættes i gang af kommunerne (Nils DHI)

15:45-16:10

Oversvømmelsesbidrag fra vandløb (Morten DTU)

16:10-1630

Præsentation af DMI's klimaatlas (Kirstine DMI)

16:30-16:50

HZG's COHERENT work (Jürgrn HZG)

18:00-

Middag på Skyttegården

Torsdag den 5. December

 

8:30 - 9:30

Tur i skoven med klimarelevante oplevelser ved KD og Smith

9:30 -10:30

Gennemgang af DHI modellens beregningsresultater efter ekstra iteration fra dagen før og diskussion af tolkning af resultaterne. Konklusioner om ønsker til videre modeludvikling (Nils)

10:30-11:30

Planlægning af kapacitetsopbygning og dialogmøder I kommunerne omkring viden, beslutningsgrundlag for klimatilpasning og de kommende aktiviteter i byerne. Kommunikation, borgerinddragelse og produkter til formidling af risikoreduktion (Carlo/Victoria, Kystdirektoratet og Smith Innovation)

11:30-12:15

Planlægning af COHERENT arbejdet indtil projektafslutning November 2020 (Kirsten DTU)

12:15-12:30

Evaluering af mødet

12:30-

Frokost