Kyst

DTU's model for Skadesøkonomi ved oversvømmelser er nu tilgængelig for alle brugere

torsdag 15 apr 21
|

Kontakt

Kirsten Halsnæs
Professor
DTU Management
46 77 51 12
En af de mest omfattende offentlige tilgængelige modeller til opgørelse af skadesomkostninger ved oversvømmelser fra havet i Danmark er DTU's SkadesØkonomi model, som er udviklet som en del af COHERENT projektet om oversvømmelser ved kyster og som er finansieret af Innovationsfonden. Udover oversvømmelser ved kyster kan modellen også anvendes til beregning af omkostninger ved skybrud, det anbefales dog her, at brugerne lægger skadesfunktioner ind for bygninger baseret på data om vandniveauer og skader for skybrud. En særlig samarbejdspartner i forbindelse med udvikling af modellen er konsulentfirmaet LNH Water Aps.

Modellen er GIS-baseret og kan anvendes til beregninger af skader på detaljeret geografisk niveau for bygninger, erhverv, transport, rekreative værdier, økosystemer, psykiske/sundhedsmæssige konsekvenser mm. Modellen kombinerer data over konsekvenser målt i pengeværdier og fysiske data for påvirkninger af værdier, som ikke så let repræsenteres ved pengeværdier. Modellen er tilgængelig som åben source og er udviklet i ArcGis, hvorfor dens anvendelse kræver softwarelicens.

DTU's SkadesØkonomi model's centrale del er en GIS-database med datalag for aktiviteter og fysiske aktiver, som kan udsættes for oversvømmelser. Hovedparten af de anvendte data i skadesberegningerne er tilgængelige fra offentlige webportaler som f.eks. kortforsyningen.dk og BBR, og kan downloades i formater som er kompatible med ArcGis og QGIS software. Nogle af de anvendte data er kun tilgængelige for lokale myndigheder som kommunerne, hvorved andre brugere skal benytte egne data som kan have et højere detaljeringsniveau. Det GIS-baserede system kan anvendes til at generere en lang række forskellige outputs af relevans for beslutningstagning i kommuner, for grundejere, forsikringsselskaber, virksomheder og andre. Vi vil gerne her rette en speciel tak til samarbejdspartnerne i COHERENT projektet, som har været med til at teste modellen og til at specificere brugerbehov samt til Stormrådet for levering af data om skadesudbetalinger ved oversvømmelser, og Aarhus Universitet for levering af data for rekreative værdier.

Modellen indeholder på nuværende tidspunkt separate modeller for bygninger, virksomheder, offentlige services, transport, helbred, kritisk infrastruktur, økosystemer og biodiversitet, rekreative værdier og turisme. Ud over delmodellerne, som er indeholdt i nærværende version af DTU's skadesomkostningsmodel, vil det også være relevant at supplere med data, som repræsenterer andre værdier, som f.eks. kulturelle og historiske værdier og økosystemer. Se en oversigt over modelstrukturen i Figur 1.

Oversigt overstrukturen i modellen til beregning af skadesomkostninger

Figur 1. Oversigt over strukturen i modellen til beregning af skadesomkostninger ved stormflod

Brugermanual og tutorial kan downloades her

Tutorial Instructions (pdf)

Modeldokumentation og vejledning (pdf)

En ny og videreudviklet version af modellen er tilgængelig og kan downloades på:
http://github.com/skadesokonomi

Yderligere informationer om modellen kan fås ved henvendelse til Professor Kirsten Halsnæs DTU Management khal@dtu.dk