Baggrund


Forstærket indsats mod oversvømmelser ved kyster skal forhindre store tab og kan skabe nyt forretningseventyr


De senere år har tydeligt vist, at vejret truer vores kystområder. Samtidig vil fremtidige klimaændringer med højere vandstand og stadig hyppigere storme forstærke problemerne.

På trods af truslerne er beskyttelse af kysterne imidlertid et underprioriteret område indenfor klimatilpasning. Derfor er der brug for et stærkere vidensgrundlag om storme og vandstand. Samtidig skal skadesomkostninger for borgere, bygninger og natur undersøges grundigt som basis for effektiv handling.

De gentagne oversvømmelser ved danske kyster har dog givet et godt erfaringsgrundlag for imødegåelse af oversvømmelser og for udvikling og overførsel af dansk viden og teknologi til Europa og resten af verden. Derfor er målet med COHERENT også at skabe nye forretningsmuligheder inspireret af succesen indenfor energibesparelser og vindenergi.

Projektets integrerede tilgang vil konkret skabe nye modeller og en digital platform, der skal give bedre grundlag for at håndtere oversvømmelser fra hav og afstrømning fra opland.

Som et konkret værktøj til oversvømmelsesramte kommuner skal platformen understøtte og muliggøre en samlet præsentation af trusler og løsninger til katastrofeberedskab og klimatilpasning. Dette ved at kombinere viden om vejr og vandstand med estimeringer af skadesomkostninger og guidelines til risikostyring, der kan anvendes til varsling og forudsigelse af oversvømmelser ved kyster, til test af teknologiske løsninger samt til beredskab fra myndigheder og civilsamfund.

Læs mere om hvad de forskellige projektpartnere bidrager med i projektet.