Alle kræfter sættes ind for bedre kystbeskyttelse

fredag 03 nov 17
|
Ny, digital platform og bedre forebyggelsesmodeller skal samle og skabe ny viden omkring kystsikring. Den forstærkede indsats mod oversvømmelser ved kyster skal forhindre store tab og kan skabe nyt forretningseventyr.

Pressemeddelelse fra Innovationsfonden

Ny, digital platform og bedre forebyggelsesmodeller skal samle og skabe ny viden omkring kystsikring. Den forstærkede indsats mod oversvømmelser ved kyster skal forhindre store tab og kan skabe nyt forretningseventyr.

De senere år har tydeligt vist, at vildt vejr truer de danske kystområder, og fremtidige klimaændringer med højere vandstand og stærkere storme vil forstærke problemerne. Der er store omkostninger på spil, når vejret viser tænder: Danmark har en kystlinje på 7.300 km, og ca. 80 % af danskerne lever tæt ved kysterne.

På trods af stigende vandstande og stærkere storme er beskyttelse af kysterne imidlertid et underprioriteret område indenfor klimatilpasning. Det skyldes bl.a., at mange forskellige typer skader og løsningsmuligheder ses i de danske kystområder. Da de mange lokalsamfund er udsat for forskellige klimaudfordringer, har de samtidig forskellige interesser, når det kommer til finansieringen af kystbeskyttelse. Et stærkere vidensgrundlag om storme og vandstand, kombineret med grundige undersøgelser af skader på mennesker, bygninger og natur, uafhængig af finansielle interesser skal udgøre det nye afsæt for effektiv handling. De mange gentagne oversvømmelser ved de danske kyster har skabt et erfaringsgrundlag, der kan bruges til at videreudvikle viden og teknologi på området og føre det ud i Europa og resten af verden.

Innovationsfonden investerer i projektet COHERENT, der vil bringe forskere, kommuner, beredskabet, myndigheder, konsulenter og en række mindre virksomheder sammen i et ambitiøst projekt, som går hele vejen fra teknisk og naturvidenskabelig afdækning af kystoversvømmelser til opgørelse af skader, samfundsmæssig indsats, varslingssystemer og teknologier. Projektet vil fra dag ét blive konfronteret med brugerbehov og indeholder case-studier i Aabenraa, Ringkøbing-Skjern og Skive kommuner, så forskelligartede problemer i Østersøen, ved Vesterhavet og i fjorde afdækkes. Erfaringerne rækker også ud over Danmarks grænser og inkluderer derfor et forskerhold samt et case-studie fra Tyskland.

- Det drejer sig i høj grad om at lytte til ”hvor skoen trykker”, siger projektleder Professor Kirsten Halsnæs fra DTU Management Engineering. SAMFUND og MENNESKER og BEKÆMPELSE af skader står i centrum, og så glæder vi os til at sætte en masse kloge hoveder og praktikere sammen til at udvikle de helt rigtige løsninger. Innovationsfonden har gjort det muligt for os komme ud af vores traditionelle, lidt snævre, faggrænser, og vi ser meget frem til at arbejde sammen på tværs.

Projektets integrerede tilgang vil skabe nye modeller og en digital platform for kystbeskyttelse og beredskab. Platformen vil muliggøre en samlet præsentation af bl.a. stigende trusler og løsninger på denne udfordring og kan anvendes til såvel varsling og forudsigelse af oversvømmelser i kyster som til test af teknologiske løsninger og af beredskab fra myndigheder og civilsamfund.

Vi vil arbejde med teknisk kystbeskyttelse og med udvikling af beredskabet og lokalsamfundets katastrofeberedskab, hvor vores digitale platform kan hjælpe med beregning af effektivitet af investeringer og lokalisering af beredskab som pumper og mobile diger, hvis katastrofen truer, forklarer professor Kirsten Halsnæs.

Projektpartnerne bygger videre på mange års erfaringer med oversvømmelsesmodeller, skadesopgørelser og med styrkelse af myndigheder og lokalsamfunds parathed. Virksomhedspartnere bidrager med praktiske løsninger til imødegåelse af katastrofer i form af planlægning og teknologier.

COHERENT er støttet af Innovationsfonden med en investering på 10 mio. kr.

Læs pressemeddelelse hos Innovationsfonden.