Oplæg om samarbejde ved kystoversvømmelse til national klimatilpasningskonference

torsdag 24 okt 19
|
Kystdirektoratet bidrager til debatten blandt deltagerne på konferencen med et bud på mulighederne for at bo og leve i kystområderne i fremtiden, der tager udgangspunkt i direktoratets vejledning af kommunerne torsdag d. 24. oktober kl 9.15 i Horsens til den Nationale Konference om Klimatilpasning organiseret af Kliovand. 

COHERENT-oplæg ved konference-sessionen: Samarbejder om beskyttelse mod oversvømmelser fra havet

Torsdag d. 24. oktober, 2019, 9.15, Lokale Opus F

Hvad skal der til, for at kysten bliver en tryg ramme omkring Danmark? Projektet Nordkystens Fremtid er et stort kystbeskyttelsesprojekt med det formål at beskytte den sjællandske nordkyst mod erosion vha. sandfodring. I Hedensted Kommune betyder havvandsstigningerne forøget risiko for oversvømmelse af byen Juelsminde. Kommunen faciliterer, at der skabes et digelag. Du vil blive klogere på, hvordan det gøres praktisk - med fokus på organisering, jura og økonomi. Kystdirektoratet bidrager til debatten blandt deltagerne med et bud på mulighederne for at bo og leve i kystområderne i fremtiden, der tager udgangspunkt i direktoratets vejledning af kommunerne.

 

Facilitator / Facilitator: Nina Baron, adjunkt, ph.d. ved Københavns Professionshøjskole

Indlæg ved / Presentations by:

  • Lise Holm, projektleder ved Nordkystens Fremtid
  • Per Nørmark, afdelingsleder ved Hedensted Kommune
  • Carlo Sass Sørensen, projektleder, Kystdirektoratet