Fjerde COHERENT-projektmøde afholdt i Skive

tirsdag 21 maj 19
|
Projektmødet med samtlige partnere i projektet blev afholdt i Skive d. 21.-22. maj i 2019. 

Programmet for de to dage, som indeholdte spændende oplæg fra flere projektpartnere samt gruppearbejde og koordinering af videre arbejde, ses nedenfor: 

 

Tirsdag den 21. Maj

11:00 – 11:20

Ankomst og gennemgang af mødets formål og plan

 

Oplæg ved Kirsten og ønske fra kommunerne

 

11:20 – 12:00

Korte oplæg med status over arbejdet med klimatilpasning i kommunerne:

 • Aabenraa
 • Skive
 • Ringkøbing-Skjern

 

12:00 – 12:45

Frokost

 

12:45 – 14:00

Erfaringer med beredskabsindsatsen ved tidlige oversvømmelseshændelser: Varsling, beredskab, databehov og muligheder for forbedringer.

 

Oplæg ved:

 • Beredskabsstyrelsen Midtjylland - centralt og lokalt
 • Environment Solutions om praktiske løsninger

 

Diskussion med forslag til styrket koordinering mellem kommunernes tilpasningsplaner og et styrket beredskab

 

14:00 – 14:45

Oplæg til gruppearbejde om DHI’s model: Oversvømmelsesberegninger og klimatilpasning

 

Oplæg om beregning af skadesfunktioner: Mads, Lisa og Kirsten (DTU)

 

Oplæg til gruppearbejde om hvordan skadesfunktioner kan beregnes

 

14:45 – 15:00

Pause

 

15:00 – 17:00

Gruppearbejde hvor kommunerne hver for sig:

 

 • Foretager indledende testberegninger med DHI’s modeller, som beregner oversvømmelser og skadesfunktioner for deres område

   

 • Beregner skadesomkostninger for udvalgte områder i byerne baseret på DTU data for bygninger, transport og befolkning mm

 

17:00 – 18:00

Rapport fra grupperne om beregning af skadesomkostninger

 

19:00

Middag

 

 

Onsdag den 22. Maj

8:30 – 9:30

Gruppearbejde fortsat, hvor oversvømmelsesberegninger fra DHI’s model gennemgås og grupperne igangsætter opfølgende beregninger over tilpasnings tiltag.

 

9:30 – 10:00

Oplæg om DHI’s modeller, og om hvordan resultater af hydrologiske beregninger, hvor vandføring i åer og kystoversvømmelser spiller sammen: Bo og Morten.

 

10:00 – 10:15

Pause

 

10:15: – 11:15

Gennemgang af resultaterne fra DHI’s model med klimatilpasning

 

11:15 – 12:00

Oplæg ved Philip Lange Müller fra Jyllinge Nordmark Digelaug om erfaringerne med påvirkning af lokalsamfundet efter Bodil stormen

 

Diskussion af hvilke effekter, som vi skal tage med i vurderingen af oversvømmelsers konsekvenser

 

12:00 – 12:30

Frokost

 

12:30 – 14:00

Planlægning af capacity building i lokalsamfundene, borgermøder og støtte til beslutningsproces i kommunerne:

 

 • Interne kommunale processer: Mikkel (Smith Innovation)
 • Møder med borgere og stakeholders: Carlo (Kystdirektoratet)
 • Træningsforløb og fokusgrupper: DTU

 

14:00 – 14:15

Afslutning of evaluering

 

14:15 ->

Besøg ved oversvømmelsestruede områder i Skive